Om Sagell & Co. Advokatbyrå

Sagell & Co. Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med en mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning och biträda klienter inom rättsområdena franchisejuridik, avtalsjuridik, lokalhyresjuridik, bolagsrätt och ekonomisk familjerätt.

Vi företräder klienter i avtalsförhandlingar, med upprättande och tolkning av avtal. Vi företräder klienter också som ombud i tvistemål i allmän domstol, skiljeförfarande, hyresnämnd samt hos myndigheter och förvaltningsdomstol. Vi åtar oss vidare uppdrag inom den ekonomiska familjerätten som boutredningsman och skiftesman.

Tvister löses i de flesta fall bäst på ett affärsmässigt sätt genom förhandling och förlikning, men när detta inte går tvekar vi inte att driva mål ända upp till Högsta domstolen för ny praxis (NJA 2018 s. 171 Leksaksaffären i Vimmerby, NJA 2021 s. 722 Partsinsyn och förbehåll, NJA 2023 s.1067 Naked Juicebar)

Copyright © 2024 · Sagell & Co. Advokatbyrå