Advokat Dan-Michael Sagell

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet 1984
Företagsekonomi, Engelska, Stockholms universitet 1988 – 1989

Erfarenheter

Tingsnotarie Huddinge/Södertörns tingsrätt 1984-1987
Fastighetsjurist Fastighetsägarna Stockholm 1987-1988
Bankjurist Föreningsbankernas Bank 1989-1990
Biträdande jurist Hedberg & Co. Advokatbyrå 1990-1992
Biträdande jurist Marklund Advokatbyrå 1992-1996
Partner Sagell & Angsmark Advokatbyrå 1997-2001
Partner Sagell Angsmark Anell Advokatbyrå 2001-2006
Partner Sagell & Co. Advokatbyrå 2006 -

Medlemskap

Medlem av Sveriges Advokatsamfund 1993

Språk

Svenska och Engelska

Publikationer

Författare till boken “Handbok i franchisejuridik” ,2016, Wolters Kluwer/Norstedts Juridik

Medförfattare till boken “Finansiering – En handbok i hur du finansierar ditt företag – från start till notering”, 2008, Björn Lundén Information AB.

Författare till boken  “Franchisegivarens informationsskyldighet”, 2006, BDO Nordic AB.

Författare till boken “Franchise - Praktisk handbok för franchisegivare och franchisetagare” 2005, Björn Lundén Information AB.

Medförfattare till boken ”Starta Eget - med framgång”, 2002, Wahlström.

Medförfattare till boken ”UppfinnarPraktika - vision och verklighet - en handbok för innovatörer”, 1999, Nordstedts.

Medförfattare till boken ”Att starta och driva tillväxtföretag - några råd på vägen” 1999, (IVA) och Connect Sweden.

Medförfattare till boken ”Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag - några råd på vägen”, 1999, IVA and Connect Sweden.

Författare till flertal artiklar om avtal, rättsfall m.m. i olika branschtidningar.

Författare till avsnittet om Sverige i publikationen “The International Comparative Legal Guide - Franchise 2024”. 

Copyright © 2024 · Sagell & Co. Advokatbyrå