Hyresjuridik

Advokatbyrån lämnar baserat på flerårig erfarenhet löpande rådgivning till lokalhyresgäster i förhandlingar med hyresvärdar och fastighetsägare. 

Vi hjälper till med frågor som bland annat kan handla om att granska lokalhyreskontrakt, att omförhandla lokalhyreskontrakt, att diskutera med hyresvärden om brister i lokalen, att begära skadestånd, att söka tillstånd till överlåtelse av hyreskontrakt, att säga upp hyreskontrakt för villkorsändring eller avflyttning, och kräva ersättning vid avflyttning från lokalen.

Vi biträder vid medlingssammanträden i hyresnämnden.

Medlemsföretag hos Butikerna har som medlemsförmån möjligheten att kunna konsultera oss i lokalhyresfrågor.