Franchisejuridik

Advokatbyrån har en spetskompetens inom franchising och inom den affärsjuridik som ett franchisesystem måste ta hänsyn till i sin dagliga verksamhet. Vi lämnar löpande rådgivning till flera franchisekedjor i Sverige. 
Advokatbyrån lämnar också rådgivning till franchisetagare och biträder i förhandlingar med franchisegivaren.

Vi assisterar med att upprätta eller med att granska det skriftliga informationsmaterial som lagen om franchisegivares informationsskyldighet (2006:484) kräver.
Advokatbyrån har goda kontakter med franchisekonsulter och revisorer som kan franchising, så vi kan snabbt sätta upp ett rådgivarteam för bildandet av nya franchisesystem, för etablering av utländska franchisesystem i Sverige, eller för konvertering av annan samarbetsform till franchise.

Vi har vidare goda internationella kontakter som gör det möjligt för oss att biträda svenska franchisesystem för expansion utomlands.
Med advokatbyråns know-how inom franchising kan vi också serva banker, revisorer, redovisningskonsulter, finansiärer, konkursförvaltare, rekonstruktörer, företagsförmedlare, riskkapitalister och hyresvärdar med bland annat följande: due diligence av franchisekedja - utköp av franchisetagare - konvertering till franchise – överlåtelse – rekonstruktion.

Vi delar också med oss av vårt know-how om franchising m.m. genom artiklar, böcker och deltagande i kurser och konferenser.
Advokatbyrån är medlem i Svensk Franchise (tidigare Svenska Franchiseföreningen) och i International Franchise Lawyers Association.