Ekonomisk Familjejuridik

Advokatbyrån har inom området för ekonomisk familjejuridik en mångårig erfarenhet med att hjälpa till med planering av familje- och förmögenhetsrättsliga transaktioner. Vi hjälper till med samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, gåvobrev samt testamenten.

Vi hjälper också till med generationsskiften och med bildandet av stiftelser.

Vi åter oss uppdrag som boutredningsman och skiftesman samt biträder vid arvs- och testamentstvister.