Domstolsprocesser och skiljeförfaranden

Vi biträder i tvistemål som ombud i allmänna domstolar och i skiljeförfaranden. Vi kan också hjälpa till med att föra grupptalan i enlighet med lagen (2002:599) om grupprättegång.
Medlemsföretag hos Butikerna har som medlemsförmån möjligheten att kunna konsultera oss i tvistefrågor.