Avtalsjuridik

I den hårda konkurrens som gäller på marknaden gäller det att ha hållbara och affärsmässiga avtal. Med advokatbyråns erfarenhet och know-how kan vi upprätta, granska och förhandla om bland annat följande avtal.

franchiseavtal – hyresavtal – licensavtal – royaltyavtal – återförsäljaravtal – agentavtal - sekretessavtal – rörelseöverlåtelseavtal – aktieägaravtal – sponsringsavtal - kompanjonsavtal – aktieöverlåtelseavtal – optionsavtal – låneavtal – uppdragsavtal – finansieringsavtal – samarbetsavtal – arrendeavtal – anställningsavtal

Medlemsföretag hos Butikerna har som medlemsförmån möjligheten att kunna konsultera oss i avtalsfrågor.