Innehavare

Dan-Michael Sagell

Invald i Sveriges Advokatsamfund 1993

Utbildning

Jur. kand., Stockholms Universitet 1984
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision, Stockholms Universitet 1988 – 1989
Engelska, Stockholms Universitet 1988 - 1989

Anställningar

Tingsnotarie Huddinge tingsrätt 1984 - 1987
Fastighetsjurist Stockholms Fastighetsägareförening Serviceaktiebolag 1987 - 1988
Bankjurist Föreningsbankernas Bank 1989 - 1990
Biträdande jurist Hedberg & Co. Advokatbyrå AB 1990 - 1992
Advokat Björn A Marklund Advokatbyrå AB 1992 - 1996
Advokat och delägare i Sagell & Angsmark Advokatbyrå 1997 -2001
Advokat och delägare i Sagell Angsmark Anell Advokatbyrå 2001 - 2006
Advokat och delägare i Sagell & Co. Advokatbyrå 2006 -

Medlemskap

International Franchise Lawyers Association
International Bar Association (IBA)
- IBA section for International Sales, Franchising and Product law 
- IBA section for Dispute Resolution
Svensk Franchise

Publikationer

Medverkat i boken ”Finansiering - En handbok i hur du finansierar ditt företag - från start till notering”, 1:a uppl., 2008, Björn Lundén Information AB
Författare till BDO-skriften ”Franchisegivarens informationsskyldighet”, Sthlm, 2006, BDO Nordic AB
Medförfattare till boken ”Franchise – Praktisk handbok för franchisegivare och franchisetagare”, 1:a uppl., 2005, Björn Lundén Information AB,
Medförfattare till boken ”Starta Eget - med framgång”, 4:e rev uppl., 2002, Wahlström.
Medförfattare till boken ”Uppfinnar Praktika - vision och verklighet - en handbok för innovatörer”, 1:a uppl., 1999, Nordstedts.
Medverkat i Connect-skriften ”Att starta och driva tillväxtföretag - några råd på vägen”, Sthlm, 1999, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Connect Sverige 
Medverkat i Connect-skriften ”Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag - några råd på vägen”, Sthlm 1999, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Connect Sverige

Språk

Svenska och engelska